IT-PROJEKTLEDELSE

Målrettet og dedikeret projektstyring
– fra start til slut

Prima Consults kernekompetence er at hjælpe mellemstore og store virksomheder med at gennemføre IT-projekter og implementere nye IT-systemer. Her er det optimale udgangspunkt, at Birgitte Pedersen kobles på så tidligt som muligt i processen, da det giver det mest effektive forløb.

Rent praktisk kan Birgitte Pedersen både fungere som udførende projektleder samt som støtte til intern projektledelse. Såfremt behovet er der, kan Prima Consult ligeledes facilitere en udrulning af IT-projektet til andre dele af virksomheden.

Har du et IT-projekt, der er kørt fast?
IT er en svær størrelse. Det er der ingen tvivl om. Mange virksomheder oplever, at IT-projekter trækker i langdrag og kører ud af et sidespor – og det kan være både frustrerende og dyrt. Her kan Prima Consult også hjælpe. 

Projektet bliver sat tilbage på sporet, nye planer udarbejdes, budgetter revideres, og hele projektstrukturen bliver genetableret. Derudover er Birgitte Pedersen stærk i forhold til at motivere de implicerede parter, så der opnås en ny fælles kampgejst og vilje til at lykkes med projektet. Alle initiativer og processer afrapporteres naturligvis løbende til ledelsen, som kan begynde at danne sig et nyt overblik.

Effektivitet og sikkerhed
Når du som virksomhed involverer Prima Consult i dit IT-projekt får du en effektiv projektledelse og en ekstra sikkerhed for at komme i mål på den mest optimale måde. Derudover får du en professionel løbende sparring, der kan være med til at sikre, at de implementerede løsninger matcher både budgetter, organisation og forretningsprocesser.

 
 

IT-ORGANISATION

En stærk IT-afdeling er et sundt fundament
Erfaringen viser, at en velfungerende IT-afdeling kan betyde forskellen mellem succes og fiasko.
Birgitte Pedersen har mange års erfaring med IT-management og kan agere interim IT-chef i en kortere eller en længere periode. Det kan være aktuelt, hvis du står med organisatoriske udfordringer i din IT-afdeling, eller har et behov for ekstern sparring og nye øjne på situationen.

Styrkelse, tilpasning og forandring
Prima Consult er en stærk partner inden for kortlægning af forretningsprocesser, styrkelse og opbygning af IT-organisationer, drift af igangværende projekter samt IT-rekruttering. Birgitte Pedersen brænder for forandringsledelse og arbejder gerne med tilpasning af forretningsprocesser og organisation. Missionen vil altid være at få IT, der understøtter virksomhedens vækst.

 

IT-INVESTERINGER

Et solidt forarbejde er guld værd
Når du som virksomhed skal investere i ny IT kræver det både store budgetter og mange ressourcer. Her kan Prima Consult bistå dig som ekstern sparringspartner. Birgitte Pedersen kender processerne og markedet generelt og kan hjælpe med blandt andet kravspecifikation, valg af platform, valg af leverandør samt forhandling af kontrakter.

Kravspecifikation, valg af IT-system, screening af mulige leverandører og kontraktforhandlinger er alle vigtige parametre, som kan have afgørende betydning.

I dialog med virksomheden og de forskellige interessenter udarbejder Birgitte Pedersen en kravspecifikation, der tager højde for detaljerne i din virksomhed og danner grundlaget for tilbudsindhentning. Derefter udvælges det system, der passer bedst til virksomheden, og mulige leverandører udvælges og bringes i spil. Når valget er truffet, kan Birgitte Pedersen hjælpe med udarbejdelse og forhandling af kontrakten, som skaber et godt grundlag for både udviklingsarbejdet og driften i årene frem. 

 

Kontaktark
Prima Consult kontaktark med kort beskrivelse af ydelser, kompetencer og kontaktoplysninger.

Hent PDF